"Bu Ev" ile kastedilen, Beytüllah [Allah'ın evi], yani Kâbe'dir. Âyetlerde görüleceği gibi, Allah orası için evim~بيتى ifadesini kullanmıştır. Allah'ın evi~بيت اللّه ifadesi "Allah'tan başkasına ait olmayan ev" demek olup oranın kamu mülkü olduğu anlamına gelmektedir. Bu da orada sosyal meseleler görüşülecek, kamusal ihtiyaçlara çözümler üretilecek, topluma ait [eğitim, yasama, yürütme gibi] konularda kararlar alınacak demektir.