Bağy~البغى sözlükte "tecavüz, haktan dönme, zulüm, kibir ve fesat" anlamındadır.[Lisanü'l Arab, c.1, s. 467-469 "bğv" mad] Sözcük, konumuz olan ayette genel anlamda kullanıldığından, ister Allah'a, ister yaratıklara karşı olsun, her türlü taşkınlığı, haksız başkaldırıyı ifade etmektedir.
~De ki: "Rabbim, sadece iğrençlikleri; onun açık ve gizli olanını, zararları, haksız yere başkaldırmayı, haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir." {A'raf/33}
~Şüphesiz Allah, adaleti, iyileştirmeyi-güzelleştirmeyi ve yakınlara vermeyi emreder; hayâsızlıktan, kötülükten ve azgınlıktan nehyeder. O, düşünüp öğüt alırsınız diye size öğüt verir. {Nahl/90}