Bu sûreye adını veren ve pasajın eksenini de oluşturan bakara~بقرة sözcüğünün kökü, "yarmak, fethetmek ve genişletmek" anlamına gelen b-q-r~ب-ق-ر köküdür. Baqar, cins isim olup evcili ve vahşisi, erkeği ve dişisiyle cinse dahil olan tüm hayvanların adıdır, ki biz buna "sığır" diyoruz. Bu sözcük, "ıyal" [aile; aile efradı ve malıyla mülküyle] anlamındadır. [Lisânu'l-Arab; c. 1, s. 470-472.]
Sığıra, genellikle toprağı sürmek sûretiyle yeri yarıp toprağı altüst ettiğinden dolayı "baqara" denildiği kabul edilir. Biz ise bu sığıra, sahiplerini zenginleştirdiğinden ve genişlettiğinden dolayı "baqara" denildiği kanaatindeyiz.
Bakara suresindeki "Baqara" ise bizzat Allah tarafından zenginliğin, kapitalizmin göstergesi olan "altın" olarak te'vil edilmiştir.