Ba'z~بعض sözcüğü, "parça" anlamında kullanıldığı gibi, بعض [ba'uza/dişledi, eziyet etti] fiilinin mastarı da olur. Hatta, ba'uzat~بعوضة/sivrisinek sözcüğü de buradan gelir. [ Lisânu'l-Arab; c. 1, s. 457, "Ba'z" mad.]
Bakara/72'deki "ba'z" sözcüğü, "parça" anlamında olmayıp "eziyet" anlamındadır.