Kıyamet/ 4. âyette geçen "بنان benan" sözcüğü yıllardan beri "parmak uçları" olarak çevrilmekte ve bundan da "parmak izleri" anlaşılmaktadır. Oysaki sözcüğün anlamı sadece "parmak uçları" ile sınırlı değildir.
"Benan" sözcüğü, kök anlamı itibariyle "güzel koku" demektir. Genellikle elma kokusu gibi hoş kokulara "benneh" denmektedir. Sözcüğün bu anlamı dikkate alınırsa, ayetin çevirisi "Evet, Biz onun kokularını düzenlemeye gücü yetenleriz" şeklinde olmaktadır.
"Vücudun tüm organları" gibi daha birçok anlamı olan "benan" sözcüğü, "parmak uçları" anlamında da kullanılmaktadır. Ama bu anlamda kullanılmış olan "benan" sözcüğünden sadece "parmak izleri" değil, "parmak uçlarının kemikleri" anlaşılmalıdır. Bu anlayışla bakıldığında ayetten insan vücudunun en çok işlevi olan, en ince işleri halledebilen, en nazik ve ayrıntılı kemiklerden oluşmuş parçasının, yani parmak uçlarının bile aynen toparlanıp bir araya getirileceği anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile zımnen şöyle denilmektedir:
"En hassas, en ayrıntılı bölümü bile birleştirmeye gücümüz vardır. En ince ve hassas bölgeyi bir araya getirebiliyorsak, büyük parçaları haydi haydi bir araya getiririz!"
"Benan" sözcüğünün "parmak uçları" olarak çevrilmesi ve "parmak izleri" olarak anlaşılması, yakın zamanda meşhur olan "parmak izindeki mucize"nin ortaya çıkmasından sonradır. Her insanın parmak izinin farklı olduğu gerçeği bilimsel yolla anlaşılınca, bu gerçeğin asırlar önce Kur'an'da bildirilmiş olması sebebiyle bu husus da Kur'an'ın mucizelerinden biri olarak görülmeye başlanmıştır. Oysa parmak izindeki "benzemezlik mucizesi" sadece parmak izine mahsus değildir. Günümüzde kişisel güvenlik şifresi olarak kullanılmasından da anlaşılmaktadır ki, ses de, göz retinası da bir benzemezlik mucizesi taşımaktadır. Aslında bu benzemezlik mucizeleri insanın her organında, her dokusunda mevcuttur. Çünkü bütün insanların genleri, DNA ve RNA'ları birbirinden farklıdır.
Parmak İzindeki Mucize konusu, DNA ve RNA ların farklılığı bilimsel araştırmalardan tetkik edilebilir.