ضالّينDalalet – DALLİYN- GADABA UĞRAYANLAR
ضلالةDalalet, sözcüğünün öz anlamı "Bir şeyin olması gereken yerden başka yere gitmesi" demektir. Yoldan sapma; ormanda kaybolma vs. gibi.
Bu sözcük sosyolojide, hidayetin karşıtı; reşitlik ve doğru yoldan sapma anlamında kullanılır. (Tac ve Lisan)
Kur'an incelendiğinde,
Bakara/ 108, Maide/12, Ahzab/36, Nisa/136,116, 167, Mümtehıne/1, Ali Imran/90,Hicr/55, 56, İsra/72, Furkan/21- 34, Furkân/21-34.
Bu ayetlerden anlaşıldığına göre Allah'ın "Dâlliyn" diye niteledikleri,
imanı, küfürle değiştirenler,
sayısız delile rağmen küfreden,
Allah'a ve Elçisi'ne isyan eden
Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve son günü kabul etmeyen
Allah'a ortak kabul eden
küfretmiş; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş ve Allah yolundan alıkoyan kimseler,
Allah'a düşman olanları ve kendi düşmanını yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinen/onları yönetici yapanlar,
imanlarının arkasından, küfreden sonra da küfürü; gerçeği örtme işini artıran kimseler,
Allah'ın rahmetinden, ümit kesenler,
bu dünyada kör olarak yaşayanlar ve
Allah'a kavuşmayı ummayanlar'dır.
GADABA Uğrayanlar:
Netice:
Allah'ın gazabına uğrayan kimseler,
Bile bile bir mümini öldürenler
Allah hakkında kötü zanda bulunan o münâfık ve müşrikler
Köleliği Hürriyete değişenler
Şirk koşanlar
İrtidat edip fitne yapanlar
Bilgisiz, kanıtsız Allah hakkında tartışanlar
Rızık yemede aşırı gidenler
Sözlerinden dönenler
Allah'ın indirdiği şeyleri; Kur'an'ı bilerek reddedenler
Müslümanlara savaş açanlar
Savaşta düşmana arkasını dönenlerdir.