" غضبGadab", tüm lügatlarda belirtildiğine göre"öfke" demek olmayıp "hoşnut olmamak" demektir.
Allah'ın gazabına uğrayan Allah'ın hoşnut olmadığı kimseleri) kesimleri de şu ayetlerden tespit edebiliriz:
Nisa; 93: Fetih; 6:Mücadele; 14: Mümtehıne; 13: Bakara; 61: A'raf; 71, 152: Nahl; 106: Şura/ 16: Maid/e 60, Ta ha 80- 82,86, Şura/26, Bakara/ 89, 90, Ali ımran/ 112, Enfal/ 15, 16.
Netice:
Allah'ın gazabına uğrayan kimseler,
Bile bile bir mümini öldürenler
Allah hakkında kötü zanda bulunan o münâfık ve müşrikler
Köleliği Hürriyete değişenler
Şirk koşanlar
İrtidat edip fitne yapanlar
Bilgisiz, kanıtsız Allah hakkında tartışanlar
Rızık yemede aşırı gidenler
Sözlerinden dönenler
Allah'ın indirdiği şeyleri; Kur'an'ı bilerek reddedenler
Müslümanlara savaş açanlar
Savaşta düşmana arkasını dönenlerdir.