"Hdd" kökünden türemiş "mübalağa ismi fail" kalıbında bir sözcüktür. Sözcüğün gerçek anlamını tespit edebilmek için önce kök anlamının bilinmesi gerekir. Temel lügatlere göre:
"Hadd", "birisi diğerine karışmasın ya da biri ötekine tecavüz etmesin diye iki şey arasındaki ara" demektir.
"Hadd", "herhangi bir şeyin son noktası" demektir.
"Hadd", ""defetmek, savmak, engel olmak" demektir.
"Hadd", "suçluyu edeplendirmek" demektir.
"Hadd", "insana bulaşan öfke, yeğnilik [hiddet]" demektir.
"Hadd", "bir şeyi başka bir şeyden ayırabilme" demektir.
"Hadid", bilinen "demir cevheri" demektir.
"Haddad", "demirci, kapıcı, "hapishane gardiyanı" demektir. [ Lisanü'l-Arab, c: 2, s: 353-356; Tacu'l-Arus, c: 4, s: 410-413, "hdd" mad.)]
Görüldüğü üzere, sözcüğün birçok anlamı vardır. Demir cevherine "Hadid" denilmesi de onun sertliğinden, bir şeylere engel oluşundandır.
Biz burada sözcüğü "bir şeyi başka bir şeyden ayırma" anlamıyla ele alacağız. Bu durumda sözcüğün ayetteki anlamı "bir şeyi bir diğerinden iyice ayırabilen; keskin görüşlü, ince zekâlı" demek olur. Nitekim daha evvel Kaf suresinde de bu anlamıyla sunulmuştu.
22kesinlikle sen bundan duyarsızlık, bilgisizlik içinde idin. Şimdi senden perdeni kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir; Kur'an sayesinde kurmay birisi oldun. (Kaf/22)