Hedy, "hac yapanların yiyeceğini karşılamak için Kabe'ye sevk edilen (hediye olarak gönderilen) canlı hayvan" demektir. Genelde deve ve sığır cinsinden büyükbaş hayvanı içerir. Hedy konusunun ayrıntıları, Hac/ 30-38'de yer almaktadır: