Aslında Allah'ı aldatmak, aklen de naklen de imkânsızdır. O nedenle, "Allah'ı aldatmak" ifadesiyle, "kamuyu ve Elçi'yi" aldatmak" kasedilmiştir. Bununla ilgi Kur'ân'da (Fetih/10, Enfâl/41, Ahzâb/57) örnekler mevcuttur:
Âyette zikredilen ikiyüzlülerin, Allah'ı ve iman edenleri aldatması konusuna gelince, bu, şu şekillerde söz konusu olmaktadır:
* Bunlar çevrelerinde mü'min gözükerek itibar görmek sûretiyle,
* Rasûlullah ve mü'minlerden sırlar çalmak sûretiyle,
* Kâfirlere uygulanacak yasalardan kendilerini korumak sûretiyle,
* Savaş ganimetlerinden pay almak sûretiyle,
* Dini, maddî ve manevî çıkarlarına âlet etmek sûretiyle.
İkiyüzlülerin kendilerini aldatması ise, bu suçları nedeniyle, onlara verilecek cezanın artırılmasıdır. Bu sebeple, onlar gerçekte, sadece kendilerini aldatmış olurlar. Ayrıca Allah onların her türlü planlarını tersine çevirir. Onların düzenleri hakkında bilgi verir. Bu hususta şu âyetler yeteri kadar açıktır:
Nisâ/142, Âl-i İmrân/54, Târık/15-16, Neml/50, Mâide/33,34.