" إنفاقİnfak" sözcüğünün kökü olan " ن ف قn f q"nın ilk anlamı, "at ve diğer canlıların ölmesi" demektir. Sözcük daha sonra genel olarak "yok olma, tükenme" anlamında kullanılır olmuştur.
Bu sözcüğün "İf'âl" babından türevi olan "infâk" sözcüğünün anlamı ise "malın, paranın, canın harcanması tüketilmesi" demektir. [(Lisanü'l Arab, Tacü'l Arus)]
Bu sözcüğün türevlerinden olan "nafaka" sözcüğü, "yenilerek, içilerek, giyilerek tüketilen tüketim maddeleri"nin ismidir.
Allah'ın Kur'an'da konu ettiği "infak" ifadelerinin anlamı, hem "Allah yolunda harcamak hem de "nafakalandırmak; tüketim maddelerini sağlamak" anlamındadır.
"İnfâk" sözcüğü geçen ayetlerde hangi anlamın tercih edileceği, ayetin bulunduğu pasajdaki söz akışından belli olmaktadır. Bazı ayetlerde her iki anlam da dikkate alınmalıdır.
Kâfirlerin infaktan, kamu yararına mal harcamaktan kaçarak ortaya koydukları bu tavır, onların akılsız oldukları kadar duygusuz da olduklarını göstermektedir.