Âyette "Allah güçlüdür, intikam sahibidir" buyurulmuştur.
İntikam sözcüğü dilimize "kinden kaynaklanan öç" şeklinde yanlış bir anlamla geçmiştir. "انتقام İntikam", suçluyu cezalandırmak suretiyle beraberliği ve aynı zamanda adaleti sağlamak, altta kalmamak" [ (Lisanü'l Arab, "ngm" mad. )] demektir. Toplum hayatında intikam sahipliği "yargı gücü" olarak tanımlanmıştır ve bu gücü temsil eden mahkemeler tarafından uygulanmaktadır. İlâhî düzende intikam sahibi olan sadece Allah'tır. Rabbimiz, dilediğini affederek, dilediğini de işlediği suça denk bir ceza ile cezalandırarak ilâhî adaleti uygulamaktadır. Bütün bilgilere sahip, bütün noksanlıklardan arınmış, hem bu dünyanın hem de ahiret hayatının tek hâkimi olduğu için gerçek adaleti sağlamaya gücü yetebilen sadece O'dur. Yani Allah, intikam sahiplerinin [cezalandırmak suretiyle adalet sağlayıcıların] en güçlüsüdür.