Eski ve yeni tüm lügatlara göre " كعبK a b" kök sözcüğü, "tümsek" demektir. İlk kullanımı kaplara suyun dolması; dipten tepeye yükselmesi anlamından gelmiştir. Daha sonra bu bağlamda vücutta veya doğadaki tümsekler, şişkinlikler bu sözcükle ifade edilmiştir. İnsan ve hayvanların "Topuk"larına, tereyağı kütlelerine (topak) ve topukvâri tümseklere ve yumrulara " كعبKa'b" denir. Yüksek, köşeli evlere de Ka'b, Ka'be denir. Yüksekçe ve köşeli bir ev yapıldığında " كعبت kaabtü" derler.
Bunun Kur'an'da tesniye (ikil) hali Maide/6'da " الكعبينKa'beyn (iki topuk)" çoğulun çoğulu hali de Nebe/33'te " كواعبKevaıb (tomurcuklar/ yüksek evler") diye yer alır.
Nebe/ 31-37:
31-37Kesinlikle Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden; Rahmân'dan [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan] bir karşılık ve yeterli bir bağış olarak korunaklar/ kurtuluş mekânları; sulak bağlar-bahçeler, üzümler, hepsi bir seviyede tomurcuklar/ yüksek evler; çiçek bahçeleri, dolu dolu su kapları vardır. Onlar, orada boş bir söz ve yalan duymazlar. –Onlar, O'nun huzurunda söz söylemeye güç yetiremezler.–
Nebe/32-34. âyetlerde canlı hiçbir şeyden bahsedilmeyip müttekılere verilecek yerin özelliklerinden bahsedilir. Otuz birinci âyette İsm-i Mekan kalıbıyla gelmiş " مفازأًMEFAZEN (korunaklar/ kurtuluş mekanları)" ifadesinin "sulak bağlar-bahçeler, üzümler, hepsi bir seviyede tomurcuklar/ yüksek evler; çiçek bahçeleri, dolu dolu su kapları" gibi nitelikleri ve özelliklerinden bahsedilir. Kişilerin özelliklerinden değil.
Bilindiği üzere gelenekçiler tarafından bu sözcüğü "hepsi bir yaşıt tomurcuk memeli kızlar" anlamı verilmiştir. Bu durum da ister istemez kadın erkek akıllı kişilerce yadırganmış ve eleştirilmiştir.
كعب Ka'b, كواعب kevaıb sözcüğü, kız,memesi için kullanılacağı zaman yalın halde kullanılmaz; " كعبت الجريةkeabbetilcariyetü (Cariye tomurcuklandı)" veya " ثدى كاعبsedyün kâıbün (tomurcuklanmış meme)" şeklinde sıfat veya yüklem-özne ile kullanılır.(Lisan)
Böyle olmasına rağmen gerçeğe aykırı olarak sözcüğün anlamına "kız, meme" gibi anlamlar katılmıştır. Halbuki sözcüğün öz anlamında ne meme vardır ne kız. كواعب Kevaıb ve اتراب etrab sözcükleri çoğuldur. Arapça dilbilgisi kurallarınca her cemi müennes kabul edilir. Ama bu lafızda olup kesinlikle manada değildir.
" كواعب اتراباKevaibe etraben" ifadesi ile ilgili "Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar" şeklindeki kabuller, sözcük anlamlarından değil Kays b. Âsım'a fatura edilerek gelmiştir. Sonrada sorgulamadan bu görüş taklit edilerek günümüze ulaşmıştır. Halbuki Kays, şiirinde " حصانHısan" ile kaleleri; " كعابkiab" ile de küçük evleri kastetmiş olabilir. Çünkü sözcüklerin öz anlamları böyledir.
Âyetteki " كواعب اتراباًkevaıbe etraben" tamlaması, " اترابetrab" sözcüğünün anlamı dikkate alınarak "Hepsi aynı ayarda yüksek evler" şeklinde de anlamlandırılabilir. " اترابEtrab", "aynı zamanda doğmuş, bir birinden farkı olmayan" demektir. (LİSAN)