LAĞV اللغو
" لغوlağv" sözcüğü, kişinin amacına ulaşmasında yararı olmayan her türlü boş ve anlamsız şeyleri içine alır ve bu meyanda yalanı, gıybeti, çekişmeyi, çekiştirmeyi, iğrenç şarkıları, müstehcen fıkraları ve benzeri şeyleri de kapsar. [ (el-Müfredat; "lğv" mad.)] İşte, Rahman'ın kulları "lağv"a rastladıklarında onlara iltifat etmezler ve kendilerine herhangi bir pislik bulaşacakmışçasına oradan uzaklaşırlar.
Basit dünya hayatında hiç bulaşmadıkları "lağv", cennette ise Rahman'ın kullarının karşısına hiç çıkmayacaktır: Tur/ 23, Vakıa/ 25, Nebe'/ 35, Ğaşiye/ 11.