" لطيفLATÎF"
Latîf sözcüğü kısaca "lütufkar" şeklinde de ifade edilebilir. Ancak sözcüğü içinde bulunduğu pasajdaki bağlamıyla ele alırsak, çok daha geniş bir anlam içeriğine sahip olduğu görülür. Bu anlamlardan belli başlıları şunlardır:
* "Azı kabul eden, buna karşılık pek çok ihsan ve lütüflarda bulunan"
* "Kalbi kırık olanın kalbini onaran, zor şeyleri kolaylaştıran"
* "Adaletinden başka bir şeyinden korkulmayan, lütfundan başkasına da ümit bağlanılmayan"
* "Kuluna gayretinden fazla nimet ihsan eden"
* "Kulunu ancak takatine göre itaat ile mükellef kılan"
* "Yapılan hizmete yardımcı olan ve övgüyü çokça yapan"
* "Kendisine isyan edenleri cezalandırmakta acele etmeyen, kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmayan"
* "Dilekte bulunan kimseyi geri çevirmeyen, kendisinden ümit edenleri de teselli eden"
* "Yanılan kimseleri affeden"
* "Kendi kendine acımayan kimselere dahi merhamet eden"