لسان صدقLİSAN-E SIDK
صدقSıdk" sözcüğünün öz anlamı dikkate alındığında bu tamlama, "Tüm niteliklerin övgüyle anılması, söylenmesi" demek olur. Bu şeref Kur'an'da (Meryem/50, Şuara/84 ve Saffat/ 108) İbrahim peygambere bahşedilmiştir.