"مشيئة Meşîet", Türkçeye de aynen Arapça'daki anlamıyla geçmiş olan bir sözcüktür. Sözlük anlamı "Bir şey üzerinde karar vererek onu yapmaya azmetmek" olup "إرادة irade" sözcüğü ile eş anlamlıdır. Bu durumda nasıl "İrade" Allah'ın sıfatlarından biri ise, "Meşîet" de Allah'ın ilim ve kudret sıfatlarından başka ayrı bir sıfatıdır. Ancak dinî gelenekte Allah'ın bu sıfatı belirtilirken "Meşiet" değil de daha çok "İrade" kullanılmış ve kullanılmaktadır.
İrade sahibi bir varlığın, elindeki seçeneklerden birini tercih etmesi, elindeki seçeneklerden biri üzerinde karar vermesi demek olan irade/meşîet sıfatı, Allah için şöyle ifade edilebilir: "Meşîet, Allah'ın olabilecek veya olmayabilecek her şeyi, dilediği zamanda ve dilediği niteliklerde yapması veya yapmaması"dır. Bu tanım, evrendeki olmuş veya olacak her şeyin Allah'ın dilemesiyle olduğunu ve olacağını, O'nun her dilediğinin mutlaka olacağını, dilemediğinin ise asla olmayacağını bildiren şu ayetlerle de Kur'an'dan destek almaktadır:
47Meryem: "Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim için çocuk nasıl olur?" dedi. Allah: "Öyledir! Allah dilediği şeyi oluşturur; O, bir işe karar verdiği zaman onun için "Ol!" der, o da hemen olur" dedi. (Âl-i Imran/ 47)
82Şüphesiz ki O, bir şeyi dilediğinde, O'nun buyruğu/işi o şeye "Ol!" demektir; o da hemen oluverir. (Ya Sin/ 82)