MUSAHHAR سخر- المسخرون
: Bu ifade, "Allah'ın programına karşı duramayan" anlamına gelir [(Lisanü'l Arab, "shr" mad. )] ki buradan, güneş, ay ve yıldızların O'nun programı dışına çıkamadıkları, çıkamayacak özellikte yaratıldıkları anlaşılır.
11Sonra duman hâlinde bulunan göğe yerleşti/ egemenlik kurdu da ona ve yeryüzüne, "İsteyerek veya istemeyerek gelin!" dedi. İkisi de, "Biz isteyerek geldik" dediler.
(Fussılet/11)