MÜZZEMMİL المزمل
Ayetteki, "متزمّل Mütezemmil" sözcüğündeki "ت Te"nin "ز Ze"ye idğam edilmesi [dönüştürülmesi] ile oluşan "مزّمّل Müzzemmil" sözcüğünün anlamı, elbiseye veya herhangi bir şeye bürünen demektir.
Deyim olarak sözcük;
1. Uykuya hazırlık, iç çamaşırlarını giyip yatağa yatmak, yorganı üstüne örtmek,
2. Kendi halinde yaşamak, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmamak demektir. [ Lisanü'l Arab, "zml" mad.]
Peygamberimizin özellikleri itibariyle ayette ikinci anlam ön plâna çıkmaktadır. Çünkü kişiler toplumdaki davranışlarına göre imaj kazanırlar. Rabbimizin tabiriyle, zihinsel yönden sağlıklı, malî yönden varlığı minnete bulaşmamış, yüce bir ahlâka sahip Abdullah oğlu Muhammed, Darü'n-Nedve üyeleriyle Alak suresinin 9-10. ayetlerinde yer alan tartışmayı yaptıktan sonra evine kapanmış, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmaz olmuştu. Allah da bu surede ona "Ey örtüsüne bürünen!" diye seslenmiştir. Yani "Ey içine kapanan, toplumsal meselelere karışmaz olan, salâtı/sosyal aktiviteyi, sosyal destekçiliği bırakan Muhammed!"