NUTFE النطفة
" النّطفة Nutfe"; "az miktarda sıvı" demektir. Meselâ Arapça'da su kaplarının dibinde kalan su damlaları bu sözcükle ifade edilir. Yani "nutfe" her sıvının en az kısmına, bulaşığına denir.
Ayette "nutfe" sözcüğü ile "meni"nin az bir kısmı ifade edilmiş olmaktadır. Bu ifade biçimiyle döllenmenin "meni"nin çok az bir kısmı ile gerçekleştiği, yani döllenmenin meninin bulaşığı ile, milyonlarca hücre içinden bir veya birkaç tanesiyle olduğu açıklanmaktadır.
" منى Meni", tıp biliminde üreme salgısına, yani testis, prostat bezi ve meni keseciklerinin [ersuyu kesecikleri, torbacık bezeleri] ifrazatına [salgılarına] verilen isimdir. "Meni" ya da Arapça yazılışı ile "meniyy", sözcük anlamı olarak "takdire ait olan" demektir. Bu anlamıyla sözcük, "takdir etmek [kader çizmek, ölçülendirmek] hesaba kitaba uydurmak" anlamındaki "meny" mastarının bir türevidir. Meselâ Araplar bir kimsenin ölçülü bir iş yapmasına "menal mani" derler. İnsanın ölümü Allah tarafından takdir edilmiş, zamanı, şekli ayarlanmış olduğundan ölüme [ecele] de "meny" denmiştir. İnsanın bu dünyadaki canlanması da yine Allah'ın takdirine göre erlik suyu vasıtasıyla olduğundan, bu suya da "takdire ait olan" anlamında "meniyy" adı verilmiştir.
Bazı meal ve tefsirlerde "nutfe" ile "meni" sözcükleri aynı anlamda kullanılmıştır ki, bu yanlıştır. "Meni", "nutfe"yi besleyen, içinde yüzdürerek rahime taşıyan sıvıdır. "Nutfe" ise döllemeyi sağlayan hücrelerdir. "Nutfe"nin yapısı ile ilgili olarak daha geniş açıklama, inşallah, mucize nitelikli İnsan suresinin 2. ayetinde verilecektir.