SEKİNE السكينة
"Sekiyne" sözcüğü, "hareketsizlik" anlamındaki " سكونsükun" sözcüğünden gelmedir. Vakur, ağır başlı ve çevreyle ilişkisini kesmiş kimselere, "aleyhissekine" derler. İbnüi Beri, Ebu Ureyf el Kelbi için yazdığı şiirde bu anlamda kullanmıştır. (LİSAN)
Biz, Kur'an'daki geçen paragrafları dikkate alarak "Sekiyne" sözcüğünü, "içte hareketsizlik, gönül rahatlığı, iç huzuru, mutluluk" olarak ifade edebiliriz.
Bakara/248, Fetih/4, 18, 26, Tevbe/26, 40. âyetler incelenebilir.