Sözcüğün kökü " س ن نsnn" olup "diş" anlamındadır. Bu sözcüğün " سِنّsinn" formu "yaş (canlı varlıkların yaşı)" demektir. Çoğulu, سنانsinan ve " اسنةesinnt" olarak gelir. Sözcüğün " سُنةsünnet" formu ise "Yol, gidiş, tabiat, yüz, yüzün görünen yeri, yüzün parlaklığı, alışılmış yol" demektir. (Lügatler)
Ama burada kastedilen yeryüzündeki yollar değil ""izlenen yol; tarz, prensip, yöntem, örnek alınan uygulama, özgün uygulama" kastedilir. Bu dorumda sözcüğün öz anlamı, kişiye özel yüz, kişiye özel yol demek olur. Yani tabiri caizse burada kastedilen Türkçemizdeki "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır" özdeyişindeki mesajla ifade edilen özelliktir. Sözcüğün çoğulu "sünen" formunda gelir.