Bu sözcük, " دُبُرdübür (arka: önün karşıtı)" sözcüğünün [ Lisan, Tac, Kamus] tefe'ul babından mastar olup anlamı "sürekli arkalamak; arka arkaya dizmek" demektir. Te'vilin (ilkleme; birinci, ikinci. Üçüncü…. Gibi dizmenin) karşıtıdır.
Nisa/82. Ayette, akıllı insanların Kur'an'ı iniş sırasına göre arka arkaya dizerek incelemeleri istenmektedir. Burada Kur'an'ın nüzul sırasının ve tertilinin önemi açığa çıkmaktadır.