ÜMNİYYE الامنية
Âyetin orijinalinde geçen "emaniy" sözcüğünün kökü " مm نn ىy" olup asıl anlamı "ölçme, ayarlama" demektir. Bu kökten türemiş olan " امنيةümniyye" ve " امانىemâniyye" sözcükleri,  "herhangi bir belgeye bilgiye dayanmadan kişinin arzuları doğrultusunda çıkarlarına uygun olarak yaptığı ayarlar, ölçümlemeler, beklentiler; inanış/inanışlar" demektir. Biz buna kısaca "kişisel kuruntular" diyebiliriz.
Sözcüğün bu anlamı, Kalem suresinde Rabbimiz tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır:
Kalem/36- 41:
36Neyiniz var, nasıl hükmediyorsunuz? 37,38Yoksa içinde, ders aldığınız şeyler: "Siz bu âlemde neyi seçerseniz/beğenirseniz o kesinlikle sizin olacak" garantisi verilmiş olan size ait bir yazılı belge mi var? 39Ya da size karşı kıyâmet gününe kadar sürecek, "Siz her ne hüküm verirseniz kesinlikle öyle olacak" diye üzerimizde yeminler/taahhütler; üstlenmeler mi var?
40Sor bakalım âhireti yalanlayan o kişilere, içlerinden böyle bir şeyi hangisi garanti etmektedir? 41Yoksa onların ortakları mı var? O hâlde ortaklarını getirsinler, eğer doğrulardan iseler.
Bu sözcüğü Bakara/78, 111; Nisâ/119, 120, 122, 123: Hadîd/14 ve Hacc/52. âyette de görmekteyiz.