Yevm[اليوم] sözcüğü Kur'an'da sadece "gün" anlamında değil, "evre, devre, etap" anlamlarında da kullanılmıştır. Bu sözcükler Kur'an'da bazen kısa bir "an"ı, bazen de uzun "yıllar"ı işaret etmektedir. Meselâ; Rahman suresinin 29. ayetinde "an" anlamındaki "yevm" sözcüğü, Hud suresinin 7, Fussılet suresinin 9 ve 10. ayetlerinde "uzun yıllar" anlamına gelmektedir.
Bize göre bu ayetlerdeki "o gün", yukarıdaki olayların meydana geldiği ve inançsızların "Kaçacak yer neresi!" diyerek âdeta kaçacak delik aradığı, yani gözün fal taşı gibi açıldığı, Ay'ın tutulduğu, Güneş ve Ay'ın birleştiği gündür, ölüm anıdır.