Ey toplumu uyarmaya, aydınlatmaya gayret eden kullar’ önce Yaratıp düzene koyan, ölçümlendirip sonra yol gösteren, otlağı çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel atığı hâline getiren Rabbinizin yüce adını temize çıkarın; müşriklerin çaldığı karaları ortadan kaldırın.

Bundan böyle Kur’an’dan iyice bilgi birikimi sağlayıp, bu bilgileri iyi değerlendirin; unutmayın, terk etmeyin ve onları başkalarına ulaştırın. Ancak Allah dilerse başkadır. Kuşkusuz ki O, açığı da bilir, gizliyi de. Ve size “En Kolay Olan”ı/size, en çok mutlu edecek olan şeyleri kolaylaştıracağız.
Bundan dolayı siz hemen öğüt verin, eğer öğüt yarar sağlıyorsa/sağlayacaksa; saygısı olan öğüt alacaktır. En mutsuz olacak olan kişi de ondan kaçınacaktır. O kişi, en büyük ateşe yaslanacaktır. Sonra onun içinde ne ölecek ne de hayat bulacaktır.
Unutmayın! Arınan, Rabbinin adını anıp da salât eden; mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olan kimse kesinlikle kendini kurtarmıştır. Fakat siz şu basit dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret daha hayırlı ve devamlı kalıcıdır.
Şüphesiz bu kurtuluş reçetesi, ilk sahifelerde; İbrâhîm ve Mûsâ’nın sahifelerinde vardı. Onlarla da bu mesajları göndermiştik.
(8/87, A‘lâ/1-19)