-354-

Ey insanlar!

Tûr’un kaldırılışı, yayılmış ince deri üzerine satırlaştırılmış Allah’ın indirdiği tüm kitaplar,
Allah’ın ma‘mur evi; Ka‘be’yi, Fil ashâbı’na yıktırmayışı,
Âd ve Semûd toplumlarının değişime/ yıkıma uğratılışları,
Nûh toplumunun suya boğdurulması, Firavun ve yakınlarının suda boğulması, Sebe halkının sel felaketiyle cezalandırılması,
Semûd ülkesi gibi nice memleketlerin kuraklıkla, göllerinin, nehirlerinin kurutulup her yanının çölleşmesi ile cezalandırılması kanıttır ki şüphesiz Rabbinin azabı, kesinlikle vuku bulacaktır, ona engel olacak yoktur.
O gün gök, sarsıldıkça sarsılır, dağlar da yürüdükçe yürür.
Öyleyse, o gün boş uğraş içinde oynayıp duran yalanlayıcıların vay haline!
O gün yalanlayıcılar, cehennem ateşine itildikçe itilirler. –İşte bu, yalanlayıp durduğunuz ateştir! Peki, bu da mı bir sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz? Yaslanın oraya! İster sabredin ister sabretmeyin, artık sizin için birdir. Siz sadece yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız!–
(76/52, Tûr/1-16)
-355-

Ey insanlar!
Şüphesiz Allah’ın koruması altına girmiş kişiler, Rablerinin kendilerine verdiği ile sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, zevk ü sefâ sürerek cennetlerdedirler, nimetler içindedirler. Ve Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Biz onları iri gözlülerle eşleştirdik de. –“Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için!”–
Ve iman eden, soyları da iman ile kendilerine uyan kimseler; işte Biz, onların soylarını da kendilerine kattık. Kendilerinin amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kendi kazandığıyla rehindir.
Onlara canlarının istediği meyvelar ve etlerden bol bol sergiledik.
Orada, kendisinde boş söz, saçmalama ve günaha sokma olmayan bir kadehi kapışırlar.
Ve kendilerine ait birtakım delikanlılar onların etrafında dönerler; sanki onlar sedefleri içine gizlenmiş inci gibidirler.
Birbirlerinin yüzüne dönüp soruyorlar: “Gerçekte biz daha önce ailemiz içinde korkanlardan idik. Allah bizi kayırdı ve bizi içe işleyen azaptan korudu. Şüphesiz biz daha önce, O’na yalvarıyor idik. Şüphesiz O, iyilik yapanın, acıyanın ta kendisidir.”

Ey Kur’an ile uyarı görevinde bulunanlar!
Hadi siz öğüt verin! Artık siz Rabbinizin nimeti sayesinde kâhin ve gizli güçlerce desteklenen/deli birisi değilsiniz.
Yahut onlar: “Bir şâirdir, zamanın felaketlerine çarpılmasını gözetliyoruz” mu diyorlar?
Siz deyin ki: “Bekleyin, işte biz de sizinle beraber bekleyenlerdeniz.”
Onların akılları mı bunu emrediyor yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?
Yahut vahyedilenleri, “Kendi uydurup söyledi” mi diyorlar? Aslında onlar inanmıyorlar. Peki, onun gibi bir sözü onlar getirsinler, eğer doğru kimseler iseler.
Yoksa onlar, hiçbir şeysiz mi yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcılardır?
Yoksa gökleri ve yeryüzünü kendileri mi yarattılar? Aslında, onlar kesin bilgi sahibi değildirler.
Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut kendileri egemenlik sürenler midirler?
Yoksa kendileri için dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri, açık bir delil getirsin.
Ya da kızlar O’na, oğullar size mi?
Yoksa siz kendilerinden bir ücret istiyorsunuz da, bu yüzden onlar, borçtan dolayı ağır bir yük altına mı girdiler?
Yoksa görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen, geçmiş, gelecek kendilerinin yanındadır da onlar mı yazıyorlar?
Yoksa bir sinsi plân mı yapmak istiyorlar? Fakat Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten o kimselerin kendileri sinsi plâna düşenlerdir.
Yoksa onlar için Allah’tan başka bir ilâhı mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden arınıktır.
Ve gökten düşmekte olan bir parça görseler, “Üst üste yığılmış bulutlardır” derler.
Artık onları, baygın düşüp yıkılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırakın.
O gün sinsi plânları, kendilerine hiçbir şekilde yarar sağlamaz ve onlar yardım olunmazlar.
Evet, şüphesiz şirk koşarak yanlış yapan kimselere, bundan aşağı bir azap var, ama onların çoğu bilmiyor.
Ve siz Rabbinizin hükmü için sabredin. Artık şüphesiz siz Bizim gözlerimizin önündesiniz. Kalktığın zamanda, gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında Rabbinin övgüsü ile birlikte Kendisini noksan sıfatlardan arındırın. Hadi O’nu tüm noksan sıfatlardan arındırın!
(76/52, Tûr/17-49)