Bu sözcüğün anlamı ise “Kendini, toplumunu dertten, tasadan, korkudan, mutsuzluktan, kavgadan, savaştan ve benzeri tüm olumsuz şeylerden uzaklaştıran kimse” demektir.

Bu anlama göre Müslüman sürekli faaliyet halinde bulunan, pasiflikten uzak kimsedir.

Bir Müslüman için bu tanımlar bir mihenk taşı; kalite kontrol malzemesi olmalıdır. Din adına duyduğu her şeyi bu ölçüler ile sağlama yapmalıdır. Bu tanımlar çerçevesine girmeyen uygulamaların Hakk Din ile ilgisinin olmadığını bilmelidir.

Geçmişten günümüze Allah’ın varlığı tartışılmamıştır. İnsanların çoğu, işlerine gelmediği için hep Allah’ın hayata müdahalesine karşı çıkmışlar, Allah’ın tek ilâh oluşu, Rabbülâlemin oluşu, tek Veli ve Vekil oluşu noktasında yan çizmişlerdir.

Mü’min bir insana düşen, Allah’a, Elçi’ye, Kitap’a dair yeterli bilgiye sahip olup imanını bütünlemesi, perçinlemesi ve Allah’ın koyduğu ilkelerde fire vermeden yaşamasıdır.

Kur’an’daki Allah’ın bize öğüt olarak bildirdiği, ulaştırdığı ilkeleri ve bunların yararlarınıanlayabilmemiz için aşağıdaki kavramların bilinmesi ve dikkate alınması gerekir.