Ey insanlık!
Kur’ân’ı ve onun yaydığı sosyal aydınlığı, Kur’ân’ı izleyen Elçi ve mü’minleri, Kur’ân ışığı ile aydınlanan toplumları, Kur’ân ışığından yoksun kalan toplumları, bilginleri ve bilginleri yücelten bilgileri, kara cahilleri ve kara cahilleri bu hâle getiren ilke ve anlayışları, benliğini bulmuş kimseleri ve benlik bulduran etmenleri–ki O, ona taşkınlık yapma ve kendini koruma içgüdülerini/günah işleme ve “Allah’ın koruması altında olma yeteneklerini ilham etti– kanıt gösteririm ki, benliğini arındıran gerçekten kurtulmuştur. Onu örten de kesinlikle zarara uğramıştır.

Ey insanlık tarihten ders çıkarın!
Semûd azgınlığı sebebiyle yalanladı; âhirette en mutsuz olacak olanları/ liderleri görevi kabul edip gittiği zaman, Allah’ın elçisi onlara demişti ki: “Allah’ın koyduğu sosyal kurumları oluşturun ve onların ayakta kalmasını, yaşamasını sağlayın!”
Fakat onlar, onu yalanladılar, bunun sonucundan korkmayarak da Allah’ın koyduğu mutluluk ilkelerini kaldırdılar, onları ayakta tutan gelir yollarını tıkadılar.
Rableri de günahları dolayısıyla onları yerlebir ediverdi. Bu toplumlar gibi davrananlar; Allah’ın koyduğu sosyal ilkeleri kaldıranlar, Sosyal kurumları ayakta tutan gelir kaynaklarını kurutanlar da kesinlikle bu Semud toplumu gibi  yerlebir olacaktır.
(26/91, Şems/1-15