Ey insanlık! İyi bilin, iyi öğrenin ve iyi araştırın.
Kur’ân âyetlerini öğrenmiş iyi hesap bilenleri, ölüm anını, değişime, yıkıma uğratılan toplumların kalıntılarını ve bunları gözlemleyenleri kanıt gösteririm ki, Rabbinin kıskıvrak yakalaması gerçekten çok şiddetlidir. Kesinlikle ilk yaratan, sonra öldürüp yeniden yaratan yalnızca O’dur. Ve O, çok bağışlayandır, çok sevendir, en büyük tahtın sahibidir, ikramı çok olandır, dilediğini en ileri derecede yapandır.
(27/85, Buruc/1-3, 12-16)
-48-
O orduların; Firavun ve Semûd’un haberi size geldi mi? Tarihten bunlarla ilgili bilgiler aldınız mı? Bunların sonu ne oldu öğrendiniz mi? Bunları öğrenin ve ibret alın. Onların düştüğü durumlara düşmeyin.
Mü’minleri, Sadece çok güçlü, övgüye layık, göklerin ve yeryüzünün hükümdarlığı Kendisinin olan ve her şeye tanık Allah’a inandılar diye cezalandırmaya kalkan, onları cezalandırırken seyredip zevk alanlar kesinlikle perişan edilecekler sonra da yok edilecekler.
Şüphesiz ki inanan erkek ve kadınları ateşlerde işkence edip sonra da tevbe etmeyenler için cehennem azabı vardır, yangın azabı da onlar içindir. Kesinlikle inanan ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük kurtuluştur.
Fakat Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini örten o kimseler hâlâ bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatıcıdır. Aksine o, korunmuş levhada şerefli bir Kur’ân’dır.
(27/85, Buruc/ 17-18, 4-9, 10-11, 19-22)