Ey insanlık İyi gözlemleyin!

Ege bölgesi halkını, Akdeniz bölgesi halkını, Orta doğu halkını ve Arabistan halkını; dünyanın her yerindeki insanları kanıt gösteririm ki, gerçekten Biz insanı en güzel biçimde yarattık, sonra iman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar hariç –çünkü onlar için kesintisiz bir ödül var– onu alçakların en alçağına döndürdük. 
Öyleyse, bundan sonra dini/kıyâmet gününü size ne yalanlatıyor?
Allah, hâkimlerin en hâkimi değil midir?
(28/95, Tîn/1-8