Bürûc

1,2,3,12,13,14,15,16) Kur'ân âyetlerini öğrenmiş iyi hesap bilenleri, ölüm anını, değişime, yıkıma uğratılan toplumların kalıntılarını ve bunları gözlemleyenleri[#64] kanıt gösteririm ki, Rabbinin kıskıvrak yakalaması gerçekten çok şiddetlidir. Kesinlikle ilk yaratan, sonra öldürüp yeniden yaratan yalnızca O'dur. Ve O, çok bağışlayandır, çok sevendir, en büyük tahtın[#65] sahibidir, şanı şerefi yüce/ikramı çok olandır, dilediğini en ileri derecede yapandır.[#66]
17,18) O orduların; Firavun ve Semûd'un haberi sana geldi mi? Elbetteki geldi!
4,5,6,7,8,9) Uhdud'un/şiddetli tutuşturulmuş ateşin ashâbı öldürüldü: Hani onlar, onun üzerine oturmuşlar ve inananlara yaptıklarına tanık idiler. Mü'minleri cezalandırmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü, övgüye lâyık, göklerin ve yerin hükümranlığı Kendisinin olan ve her şeye tanık olan Allah'a inanmalarından başka bir şey değildi.
10,11) Şüphesiz ki inanan erkek ve kadınları ateşlerde işkence edip sonra da tevbe etmeyenler için cehennem azabı vardır, yangın azabı da onlar içindir. Kesinlikle inanan ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu, büyük kurtuluştur.
19,20,21,22) Fakat o kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden o kimseler hâlâ bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatıcıdır. Aksine o, korunmuş levhada şerefli bir Kur'ân'dır.