Tin

1,2,3,4,5,6) Akdeniz bölgesi halkını, Orta doğu halkını ve Arabistan halkını; Güzel, mübarek Güneydoğu Toros Dağlarının halkını, dünyanın her yerindeki insanları[#67] kanıt gösteririm ki, gerçekten Biz; insanı, kainatın oluşum evrelerinin en uygun zaman diliminde oluşturduk. Sonra iman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar hariç –çünkü onlar için kesintisiz bir ödül var– onu alçakların en alçağına döndürdük.
7) Öyleyse, bundan sonra dini/kıyâmet gününü sana ne yalanlatıyor?
8) Allah, hâkimlerin en hâkimi değil midir?