1,2,3,4,5) Ebû Leheb'in[#30] iki gücü yok oldu.[#31] Kendisi de yok oldu. Malı ve kazandığı şeyler kendisine yarar sağlamadı. Yakında o ve boynunda liften bir ip odun taşıyıcısı olarak kadını, alevli ateşe atılacaklar.