Tekvir

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar bulandığında, dağlar yürütüldüğünde, çıkarlar ve en iyi gelir kaynakları[#32] işe yaramaz olduklarında, canlılar yaratılış özelliklerini yitirdiklerinde,[#33] denizler kaynatıldığında, insanlar inanç ve amellerine göre gruplandığında,[#34] inim inim inletilenlere,[#35] "Hangi günahtan dolayı öldürüldüğü/hayatı mahvedildiği?" sorulduğunda, amel defterleri açılıp yayınlandığında, gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında ve cennet yaklaştırıldığında herkes ne hazırladığını anlar.
26,27,28,29) Durum böyleyken siz nereye gidiyorsunuz? Bu, âlemler için; sizden doğru gitmek isteyenler için öğütten başka bir şey değildir. Âlemlerin Rabbi olan Allah, sizin düşünmenizi, öğüt almanızı dilemeyince siz dileyemezsiniz.
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25) Kur'ân'ı dinlememek için saklananların, kaçanların durumunu, gerçeği örtbas etmenin-cehaletin gidişini, aydınlığın-reşitliğin gelişini[#51] kanıt gösteririm ki kuşkusuz bu, şerefli, Arş'ın/en büyük tahtın[#52] sahibi'nin nezdinde güçlü, çok değer verilen, itaat edilen, bir de güvenilen elçi olan bir Söz'dür.[#53] Arkadaşınız, gizli güçlerce desteklenen/deli bir kişi değildir. Andolsun, gördüklerini kendisi apaçık ufukta iken; gönlü yalanlamadan, gözü şaşmadan ve azmadan gördü. O kimsenin görmediği, duymadığı, sezmediği, kendisine verilen vahiyler hakkında cimri de değildir. Bu, kendi düşünce yetisinin ürünü olan söz[#54] de değildir.